Vad händer med mina personuppgifter?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig - även retroaktivt - kommer vi spara vissa uppgifter som din email-adress, abonnemanghistoria och betalmetod i syfte att säkerställa korrekt fakturering, betalning och bokföring.

Hör gärna av dig till kundtjänsten om du har frågor.

Kommentarer