Felsöka Silverlight i Internet Explorer och Safari

Om du upplever problem i webbläsaren efter att du har installerat Silverlight, testa om följande åtgärder kan lösa problemet

Rensa cache och cookies

Börja med att rensa cache cache och cookies.

Aktivera Javascript

Här kan du se om Javascript är aktiverat.

Privat surfning

Inaktivera Privat surfning i din webbläsare. Silverlight fungerar inte vid privat surfning.

Testa din Silverlight-installation

Om Silverlight inte fungerar korrekt, använd Microsoft tool för att lösa problemet eller ominstallera Silverlight Plugin på nytt.

Dubbelkolla inställningarna i Silverlight

Utöver att se till att Silverlight är rätt installerat kan du se över inställningarna för Silverlight.

 1. Gå till inställningarna och sedan till Uppdateringar och markera fältet "Check for updates, ask before installing".
 2. Gå till Playback och aktivera båda fälten.
 3. Gå till Application Storage och aktivera.
 4. Bekräfta genom att klicka på OK.

Töm cache för Silverlight

Fullt cacheminne i Silverlight kan störa uppspelningen i webbspelaren. Om du vill rensa cache i Silverlight gör du såhär:

 1. Öppna Microsoft Silverlight mappen och gå till Inställningar.
 2. Gå till Application Storage och välj radera allt.
 3. Bekräfta genom att klicka på Ja.
 4. Starta sedan ett program.

Starta din webbkäsare som administratör

Ibland kräver Silverlight Plugin att du kör som administratör för att spela upp innehåll. Du startar webbläsaren som administratör genom att högerklicka på symbolen och välja "Run as administrator"

Kolla att din Silverlight- installation är korrekt

Om ingen av ovanstående åtgärder löser problemet kan du kolla Silverlight setup.

Windows Vista and 7

 1. Avsluta alla öppna webbläsare samt webbplatser.
 2. Håll in Windowstangenten och tryck samtidigt på “R” på ditt tangentbord.
 3. Skriv %allusersprofile% och välj sedan OK.
 4. Öppna Microsoft- mappen.
 5. Öppna PlayReady- mappen (om mappen saknas kanske du inte har administratörrättigheter eller så är Silverlight-installationen misslyckad och du behöver installare Silverlight Plugin på nytt).
 6. Högerklicka på mspr.hds filen och döp den till mspr.hds.old
 7. Öppna din webbläsare och starta ett program.

Windows 8

 1. Avsluta alla öppna webbläsare samt webbplatser.
 2. Välj sök.
 3. Skriv %allusersprofile% och välj sedan OK.
 4. Klicka på Enter på ditt tangentbord för att se Program Data- mappen.
 5. Öppna Microsoft- mappen.
 6. Öppna PlayReady- mappen (om mappen saknas kanske du inte har administratörrättigheter eller så är Silverlight-installationen misslyckad och du behöver installare Silverlight Plugin på nytt).
 7. Högerklicka på mspr.hds filen och döp den till mspr.hds.old
 8. Öppna din webbläsare och starta ett program.

Kommentarer