Vika systemkrav finns det för att kunna casta?

Om du vill titta på Magine TV på TV-skärmen med Chromecast behöver du uppfylla följande minimikrav:

  • Android 4.0 eller högre
  • iOS 7 eller högre
  • Windows 7 eller högre
  • Mac OS 10.7 eller högre

Du behöver också aktivera Universal Plug and play (UPnP), multicast och Internet Group Management (IGMP) i din router. Chromecast fungerar inte om AP / klientisolering, virtuella privata nätverk (VPN) eller proxyservrar är aktiverade, dessa ska vara inavktiverade i din router.

Här kan du se de routrar som Google har testat själva.

Kommentarer