Hur kan jag styra programmet medan det spelas?

Medan du castar ett  program till din TV kan du styra ljudinställningarna, undertexter och andra funktioner som snabbspolning framåt, bakåt och pausa din enhet som du castar ifrån. Du hittar alla funktioner i ett vitt fält nedtill i appen. Om du trycker på detta får du mer information vilka funktioner som är tillgängliga för det specifika programmet.

Kommentarer