Kan jag stänga appen och göra annan medan jag castar ett program?

Ja. Du kan du minimera appen och låt den gå i bakgrunden. Du kan sedan använda din enhet för att göra vad du vill med den, programmet kommer att fortsätta spela på din TV. När enheten är låst kan du fortfarande styra programmet med hjälp av kontrollerna på låsskärmen. Det är också möjligt att använda dessa kontroller från Notiserfältet i Android, dra neråt från skärmens överkant för att öppna det.

Kommentarer