Kommer Magine TV finnas kvar någon annanstans än i Sverige?